Celem powstania narzędzia jest zaangażowanie jak najszerszej grupy społeczeństwa w działania zmierzające do wzmacniania potencjału miejscowości uzdrowiskowych. Mieszkańcy, kuracjusze i turyści mogą obserwować rankingi jakości życia w uzdrowiskach bazujące na danych statystycznych stworzone zgodnie z aktualnymi rekomendacjami OECD i JRC Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia wskaźników kompozytowych. Poprzez wyrażanie swoich subiektywnych opinii co do istotności kryteriów użytkownicy mogą także brać czynny udział w ocenie poziomu jakości życia i przez to wpływać na podnoszenie tego ważnego miernika. Preferencje gości strony są uwzględniane i wizualizowane w indywidualnych, a także uśrednionych rankingach użytkowników.

System zgłoszeń i komunikacji umożliwia realny wpływ mieszkańców i odwiedzających na decyzje władz i działania urzędników dotyczące rozwoju lokalnego, a co za tym idzie na poziom życia w miejscowościach uzdrowiskowych.

Przedstawiony poniżej wykres pokazuje ranking jakości życia w uzdrowiskach w oparciu o dane statystyczne zbierane w sposób systematyczny. Do oceny wybrano uzdrowiska należące do wspólnego klastra, które oceniono w 10 kategoriach tematycznych. Na każdą kategorię składają się 3 zmienne ilościowe. W obliczeniach użyto wyłącznie wag wyznaczonych metodami statystycznymi co zminimalizowało wpływ arbitralności. W przypadku każdej zmiennej większa wartość koresponduje z wyższą pozycją uzdrowiska w danym wymiarze. Opis zastosowanej metodyki dostępny jest w zakładce Metoda.

Przechodząc do Twój ranking, możesz modelować ranking zgodnie ze swoimi preferencjami. Zobacz jak wypada klasyfikacja uzdrowisk po przypisaniu subiektywnych wag do poszczególnych kategorii tematycznych oraz po określeniu poziomu ich wpływu na końcowe wyniki. Twoja opinia jest cenna i może mieć wpływ na poprawę jakości życia w uzdrowiskach.

Określ jak duże znaczenie w rankingu mają mieć preferowane przez Ciebie kryteria. Przesunięcie suwaka maksymalnie w lewo oznacza, że ranking zostanie oparty wyłącznie na danych statystycznych. Przesuwanie suwaka w prawo zwiększa wpływ subiektywnych kryteriów użytkownika na końcowy ranking.

Wykres pokazuje ranking uzdrowisk w oparciu o subiektywne oceny użytkowników, którzy przesłali nam swoje preferencje.

Statistics' logo
User's logo

Twoje preferencje mają znaczenie. Możesz wysłać swoje wybory w anonimowy sposób, a zostaną one uwzględnione w uśrednionych wynikach Rankingu użytkowników. Ze względów statystycznych chcieliśmy poznać kilka Twoich danych.

Wskaż, które kryteria mają dla Ciebie kluczowe znaczenie. Suwak przesunięty w lewo oznacza, że cecha nie ma znaczenia. Przesuwanie suwaka w prawo zwiększy znaczenie danego kryterium w wyniku rankingu.

Położenia suwaków obrazują wagi poszczególnych kryteriów wyliczone jako średnie arytmetyczne przesłanych do nas preferencji. Jeżeli zaznaczyłeś swoje wybory i wysłałeś je organizatorowi Twój głos został uwzględniony w demonstrowanych wynikach.

Brak danych pasujących do szukanej frazy