Kalkulator inwestycji

Prezentowane obliczenia mają zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat kosztów ponoszonych przy realizacji wybranych inwestycji budowlanych, zgłaszanych np. w ramach Budżetu Obywatelskiego (https://www.krynica-zdroj.pl/pl/658/0/budzet-obywatelski.html). Podane ceny są szacunkowe i uśrednione. Obliczenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do sporządzenia rzeczywistego kosztorysu inwestycji, który uzależniony jest zawsze od uwarunkowań terenu, zastosowanych materiałów, prac przygotowawczych itp.

Wybierz rodzaj inwestycji

Kalkulator został opracowany na podstawie przykładów zawartych w Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych BCO.

Parametry
 1. Chodnik
 2. m
 3. m
 4. m
Cena jednostkowa
  KosztyJezdnia 0.00
  Chodnik 0.00
  Obrzeża i krawężnik 0.00
  Transport 0.00
  Całkowite 0.00
  Droga miejska wojewódzka — droga klasy „G”

  Droga jednojezdniowa wojewódzka przebiegająca na obszarze miejskim z zatokami, prędkość projektowa — 70 km/h.

  Przekrój poprzeczny:

  - dwupasowy, dwukierunkowy o szerokości jezdni od 7,00 do 9,00 m obramowany krawężnikami betonowymi wystającymi;

  - szerokość chodników od 2,00 m do 8,00 m.

  Konstrukcja nawierzchni:

  • - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubości 4 cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubości 6 cm na zatokach z betonu cementowego grubości warstwy 18 cm;
  • - podbudowa z kruszywa: łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm; naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubości 25 cm;
  • - podsypka z piasku grubości 15 cm; - chodniki z kostki brukowej betonowej obramowane obrzeżami.

  Odwodnienie:

  - odwodnienie powierzchniowe ściekami przykrawężnikowymi.

  Zabezpieczenie ruchu:

  - oznakowanie poziome;

  - oznakowanie pionowe.

  Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:

  • - karczowanie drzew;
  • - usunięcie humusu;
  • - rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;
  • - humusowanie z obsianiem terenu przy chodnikach.

  Źródło: Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO, cz. II — Obiekty inżynieryjne, Zeszyt 14/2017 (1710), Sekocenbud, Warszawa 2017, Ceny robot budowlano-montażowych i obiektów budowlanych, Informacje statystyczne GUS, Warszawa, październik 2022

  Źródło rysunku: Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO, cz. II – Obiekty inżynieryjne, Zeszyt 14/2017 (1710), Sekocenbud, Warszawa 2017