Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium mieszkania

 

 

Waga wskaźnika 9,51

 

 

Wartość wskaźnika Mieszkania wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Korzystających z instalacji wodociągowej jako odsetek ogółu ludności
  • Korzystających z instalacji kanalizacyjnej jako odsetek ogółu ludności
  • Mieszkania wyposażone w instalacje CO jako odsetek ogółu mieszkań