Strona przeznaczona jest do monitorowania jakości życia w Krynicy-Zdrój. Prezentujemy oceny miasta w 10 kategoriach tematycznych wyznaczonych na podstawie danych statystycznych zbieranych w sposób systematyczny.

Jeżeli chcesz poznać pozycję miasta na tle innych uzdrowisk, przejdź do zakładki Ranking. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o kryteriach, rankingowanych uzdrowiskach, czy metodzie porównywania jakości życia w uzdrowiskach, wybierz odpowiednią zakładkę w menu.

Jeżeli zauważyłeś zdarzenie wpływające na jakość życia w uzdrowisku Zgłoś nam problem.

Jeżeli chcesz się podzielić swoimi obserwacjami, opiniami lub zaproponować rozwiązanie poprawiające jakość życia Zagłosuj.